Draagvlakmeting BIZ 3B-O 2022!

U kunt stemmen voor een verlenging van de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) met 5 jaar.

Alle stemgerechtigden ontvangen hiervoor per aangetekende post of via het bezorgteam een stempakket.  U kunt tot 16 april 24.00 uur uw stem uitbrengen!

Natuurlijk hopen wij op uw positieve stem, zodat we de komende 5 jaar een bijdrage kunnen leveren aan een aantrekkelijk, duurzaam en veilig bedrijventerrein.

Via onderstaande link die u doorverwijst naar de website van de gemeente Breda, kunt u alle stukken inzien.

https://www.breda.nl/3b-o

BIZ Bedrijventerreinen
Breda – Oost

Welkom op de website van BIZ Bedrijventerreinen Breda-Oost oftewel 3B-O. Ondernemersvereniging 3B-O is naast haar rol als belangenbehartiger ook het centrale aanspreekpunt voor de bedrijven gevestigd op Breda-Oost, verbetert de onderlinge contacten tussen de leden en onderneemt actie om gesignaleerde knelpunten op te lossen.

3B-O is een BIZ bedrijventerrein.
BIZ betekent: Bedrijven Investeringszone en is een juridisch instrument waarbij gezamenlijk de focus op het terrein ligt op:

Alle bedrijven gevestigd op het BIZ bedrijventerrein dragen bij aan het schoon, heel en veilig houden van het gebied. 3B-O betreft bedrijventerrein Hoogeind-Minervum, Moleneind Oost en West en Bijster/ Amrath Hotel.

Agenda:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!