De algemene ledenvergadering BIZ 3B-O staat gepland op:

Datum: donderdag 20 mei 2021
Tijdstip: van 16.00-17.30 uur.
Locatie: de vergadering is digitaal via teams.

Noteer de datum alvast in uw agenda. De agenda en stukken worden zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Laura Martin via parkmanager@3b-o.nl.