BIZ 2022-2026

Vereniging BIZ Bedrijventerreinen Breda-Oost (3B-O) is een BIZ-bedrijventerrein bestaande uit de gebieden: Moleneind Oost en West, Hoogeind (Baarschot-Oude Leijstraat) en de Bijster. In 2016 hebben we met elkaar, de bedrijven op het bedrijventerrein, op basis van een BIZ-plan 2017-2021 het vertrouwen in de BIZ uitgesproken. In dit plan zijn destijds de eerste stappen gezet naar een schoon, veilig en duurzaam bedrijventerrein. BIZ-1 eindigt echter op 31 december 2021 en gaan we een nieuwe periode van vijf jaar in met een BIZ-2.

Wat is een BIZ?

Een BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en is een wettelijk instrument, waarbij ondernemers samen investeren in én samenwerken aan een betere uitstraling van hun bedrijfsomgeving. De BIZ is voor en door bedrijven.

Een BIZ is dé manier om samen zaken goed en op efficiënte wijze te regelen. Samen wordt een plan gemaakt voor 5 jaar waarin zaken als gezamenlijk beheer & onderhoud, veiligheid, duurzaamheid, gebiedspromotie en uitstraling kunnen worden ondergebracht in een BIZ.

Momenteel is het bestuur van 3B-O bezig om een vervolgplan te maken en hoopt nogmaals op de samenwerking en toestemming van alle leden/bedrijven op het bedrijventerrein, voor een vervolg van de BIZ vanaf 1 januari 2022. Belangrijk is dat we dit samen doen en met elkaar opnieuw het vertrouwen uitspreken, zoals we ook voor BIZ-1 hebben gedaan.

Met BIZ  willen we toewerken naar een slim, veilig, duurzaam, groen en toekomstbestendig bedrijventerrein. Gelet op allerlei nieuwe (technologische) ontwikkelingen, trends, dreigingen en komende verplichtingen vanuit de overheid, is het heel belangrijk dat we gezamenlijk (bedrijven en overheid) gaan investeren in een bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst. Dit kunnen we alleen samen met jullie, de bedrijven op het terrein, realiseren. In de uitvoering en facilitering, werken we natuurlijk samen met de gemeente en overige belanghebbenden, om dit plan te kunnen uitvoeren.

Een aantal onderwerpen zijn:
– Veiligheid
– Imago & Uitstraling
– Smart City
– (E)-mobility
– Duurzaamheid

Als we allemaal een steentje bijdragen wordt 3B-O hèt bedrijventerrein van de toekomst en kunnen we allemaal meeprofiteren van alles wat het bedrijventerrein te bieden heeft.