BIZ Bedrijventerreinen
Breda – Oost

Welkom op de website van BIZ Bedrijventerreinen Breda-Oost oftewel 3B-O. Ondernemersvereniging 3B-O is naast haar rol als belangenbehartiger ook het centrale aanspreekpunt voor de bedrijven gevestigd op Breda-Oost, verbetert de onderlinge contacten tussen de leden en onderneemt actie om gesignaleerde knelpunten op te lossen.

3B-O is een BIZ bedrijventerrein.
BIZ betekent: Bedrijven Investeringszone en is een juridisch instrument waarbij gezamenlijk de focus op het terrein ligt op:

Alle bedrijven gevestigd op het BIZ bedrijventerrein dragen bij aan het schoon, heel en veilig houden van het gebied. 3B-O betreft bedrijventerrein Hoogeind-Minervum, Moleneind Oost en West en Bijster/ Amrath Hotel.

Agenda:

Algemene Ledenvergadering 3B-O
Datum: 25 november 2020
Tijdstip: 16.00-17.00 uur (digitaal)

De ALV zal digitaal plaatsvinden via teams.
Meer informatie over de agenda volgt nog.
Aanmelden kan alvast via parkmanager@3b-o.nl
U ontvangt dan de link!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!