Agenda-01

Het team

Boelo Tigchelaar

Voorzitter Commissie communicatie

Commissie Communicatie

Femmy de Rijk

Vice-voorzitter

Commissie Duurzaamheid

Marcel Lemmens

Penningmeester

Commissie Verbetering en uitstraling
Commissie Groen- en grijsbeheer

Eric Wetzels

Secretaris

Commissie Veiligheid

Paul Nipius

Parkmanager

Anghinette van Dijck-Goud

Secretariaat

Over 3b-o

Vereniging 3B-O:

Ondernemersvereniging 3B-O is naast haar rol als belangenbehartiger ook centraal aanspreekpunt tijdens de BIZ-periode, waarbij de focus ligt op:

 • veiligheid
 • kwaliteitsverbetering van het BIZ-gebied
 • verbetering imago en uitstraling
 • groen- en grijsbeheer
 • verkeer
 • duurzaam ondernemen.

Missie 3B-O:

Het optimaliseren van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen 3B-O: Hoogeind – Minervum en Moleneind Oost en West.

Doel:

Het op een professionele en gestructureerde wijze realiseren van projecten die de samenwerking tussen de vereniging, leden en de overheid en de kwaliteit op het bedrijventerrein ten goede komen.

Thema’s

Veiligheid

3B-O verbetert veiligheid op het terrein door:

 • een optimalisatie en uitbreiding van het cameraplan op Minervum
 • cameraplan en -beveiliging uit te breiden op het gehele BIZ- terrein
 • permanente mobiele surveillance 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • duidelijke zichtbaarheid en controle van collectieve beveiliging op het terrein
 • intensieve samenwerking tussen de parkmanager, beveiliger, BOA’s gemeente en wijkagent.

Imago en Uitstraling

3B-O heeft een spilfunctie in:

 • de gezamenlijke aanpak t.b.v. projecten en activiteiten die bijdragen aan de meerwaarde voor ondernemers van het gebied.
 • aankleding en identiteit van het terrein.

3B-O bevordert het ondernemersklimaat door optimalisering van:

 • de onderlinge communicatie
 • de communicatie met de gemeente en de andere belanghebbenden
 • de samenwerking met andere bedrijventerreinen

Groen- en Grijsbeheer

3B-O gaat samen met de gemeente een kwaliteitsslag maken door:

 • beheeractiviteiten beter en onderling af te stemmen
 • een representatief onderhoudsniveau te realiseren op basis van kwaliteitsnormen
 • gladheidbestrijding/sneeuwvrij maken van het terrein.

Duurzaamheid

3B-O investeert in onderzoek naar duurzame energieprojecten ten gunste van ondernemers op het bedrijventerrein. Hiermee maakt 3B-o duurzaamheid toegankelijk voor zowel grote als kleine(re) ondernemers.