Groen- en grijsbeheer

Afspraken Groen- en grijsonderhoud

Voor het groen- en grijsonderhoud willen we samen met de gemeente een kwaliteitsslag maken door:

  • beheeractiviteiten onderling af te stemmen
  • een representatief onderhoudsniveau te realiseren op basis van kwaliteitsnormen
  • gladheidbestrijding/sneeuwvrij houden van het terrein

Resultaten Groen- en grijsonderhoud

  • verbetering afspraken uitvoering groen- en grijs onderhoud met gemeente Breda
  • extra maaien op het bedrijventerrein
  • inzet gebiedsconcierge, periode maart t/m oktober, voor het opruimen zwerfafval
  • gladheidbestrijding op wegen die niet door de gemeente wordt gestrooid
  • mogelijkheid strooien eigen terrein (tegen betaling)