Verbetering imago en uitstraling

Afspraken Imago en Uitstraling

3B-O heeft een spilfunctie in:

 • de gezamenlijke aanpak t.b.v. projecten en activiteiten die bijdragen aan de meerwaarde voor ondernemers van het gebied
 • aankleding en identiteit van het terrein

Resultaten Imago & Uitstraling

 • ontwikkeling nieuwe website en webapp
 • inventarisatie AED’s op het BIZ-terrein
 • meldpunt voor ondernemers van verdachte situaties, scheve stoeptegels, overlast etc via website en webapp
 • thema-acties veiligheid (sleutelhanger/ paraplu)
 • inloopochtenden voor bedrijven met vragen aan bestuur 3B-O
 • aanmelden bedrijf op de website (AVG proof)
 • informeren bedrijven via algemene ledenvergadering, interessante bijeenkomsten, B2B evenementen etc.
 • plaatsen van welkomborden entrees bedrijventerrein
 • onderzoeken gebiedsontwikkeling en branding op het bedrijventerrein

Afspraken Verkeer

3B-O zet vervolgstappen voor:

 • uitbreiding van de huidige bewegwijzering
 • het verbeteren van de bereikbaarheid
 • verbetering van parkeercapaciteit, -faciliteiten en toezicht op verkeersveilige situaties
 • aanpak parkeeroverlast tijdens evenementen en vrachtwagens.

Resultaten Verkeer

 • uitbereiding bewegwijzering op Minervum en Moleneind
 • onderzoek met studenten verbetering bewegwijzering en verbetering uitstraling bedrijventerrein
 • onderzoek meer vergroenen bedrijventerrein en mobiliteitsoplossingen parkeren op trottoirs
 • uitbreiding verkeersborden op onveilige kruispunten
 • handhavingsacties fout parkeren in bermen en groenstroken
 • handhavingacties en controle parkeren vrachtwagens
 • onderzoek enquete parkeeroverlast vrachtwagens door gemeente

Afspraken communicatie

3B-O bevordert het ondernemersklimaat door optimalisering van:

 • de onderlinge communicatie
 • de communicatie met de gemeente en andere belanghebbenden
 • de samenwerking met andere bedrijventerreinen.

Resultaten communicatie

 • jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • netwerkborrel/kerstborrel
 • nieuwsbrieven, berichten op de website- en webapp
 • informatiefolders en diverse acties per post
 • meldpunt voor bedrijven
 • aanmelden/overzicht AED’s
 • parkmanager aanspreekpunt voor bedrijven op het bedrijventerrein.
 • regelmatig overleg met stakeholders, gemeente, politie en overige leveranciers over allerlei ontwikkelingen en plannen op het bedrijventerrein
 • 3B-O participeert in Platform BV Breda